ES parama


 
 
  
 
ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS “ EKSPORTO PARDAVIMŲ SKATINIMAS TIKSLINĖSE RINKOSE „
 
UAB „Lietpak“ įgyvendina projektą „Eksporto pardavimų skatinimas tikslinėse rinkose“, projekto kodas VP2-2.1-ŪM-04-K-05-081, kuris finansuojamas pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo VP2-2.1-ŪM-04-K priemonę „Naujos galimybės“.
Projektu siekiama padidinti įmonės konkurencingumą tarptautiniu lygiu, išplėsti eksporto apimtis Vidurio ir Vakarų rinkose. ES finansinė parama leis įmonei įgyvendinti projektą platesniu mastu ir sudalyvauti 5-se tarptautinėse parodose: Lenkijoje „Taropak 2014“, Prancūzijoje „Emballage 2014“, Didžiojoje Britanijoje „Packaging Inovations 2015“, Italijoje „Ipack-Ima“ ir Vokietijoje „FaschPack 2015“, kuriose dalyvaus pakuočių gamintojai, maisto ir gėrimų pramonės įmonės iš įvairių pasaulio valstybių.
Bendra projekto vertė – 51 568 Eur. Šiam projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 30 941 Eur.
 
 
 
ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „UAB „LIETPAK“ EKSPORTO PLĖTRA TIKSLINĖSE UŽSIENIO RINKOSE
 
UAB „Lietpak“ įgyvendino projektą „UAB „Lietpak“ eksporto plėtra tikslinėse užsienio rinkose“, projekto kodas VP2-2.1-ŪM-04-K-03-097, kuris finansuojamas pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo VP2-2.1-ŪM-04-K priemonę „Naujos galimybės“.
Pagrindinis projekto tikslas – didinti eksporto pardavimus ir skatinti eksporto plėtrą tikslinėse užsienio rinkose. Įmonė sudalyvavo 5-se parodose: Čekijoje „Embax 2012“, Ispanijoje „Hispack 2012“, Vokietijoje „FachPack 2012“, Prancūzijoje „Emballage 2012“ ir Suomijoje „Pac tec 2013“, kuriose dalyvavo pakuočių gamintojai, maisto ir gėrimų pramonės įmonės iš įvairių pasaulio valstybių. UAB „Lietpak“ parodose pasiūlė aukštos pridėtinės vertės produktus – sudėtingų konstrukcijų pakuotes. Projekto metu sertifikuoti 10 (dešimt) UAB „Lietpak“ gaminami produktai.
Bendra projekto vertė – 279 563,60 Lt. Šiam projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 145 221,21 Lt.
  
 
 
ĮGYVENDINTAS „SUDĖTINGŲ KONSTRUKCIJŲ PAKUOČIŲ GAMYBOS LINIJŲ DIEGIMAS“  PROJEKTAS
 
2012 m. birželio 28 d. UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „LIETPAK“ ir Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė projekto „ Sudėtingų konstrukcijų pakuočių gamybos linijų diegimas“ finansavimo ir administravimo sutartį Nr. S-VP2-2.1-ŪM-06-K-01-010.
Pagrindinis projekto tikslas –skatinti aukštos pridėtinės vertės produktų gamybą.
Projektas yra finansuojamas pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo VP2-2.1-ŪM-06-K priemonę „Invest LT-2“ (projekto kodas VP2-2.1-ŪM-06-K-01-010).
Bendra projekto vertė – 12 603 134,00 Lt. Šiam projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 4 000 000,00 Lt.