Aplinkosauginis rūpestis

Aplinkosauginis rūpestis

UAB „Lietpak“ nuolat gerina produkcijos kokybę ir siekia mažinti veiklos poveikį aplinkai – atnaujindama ir modernizuodama įrengimus, diegdama pažangiausias technologijas. 
 
 
 
 
 
 
Kokybės vadybos sistema ISO 9001

Kokybės sertifikatai

Įmonės vadovybė skiria didelį dėmesį kokybės tobulinimui: įmonėje įdiegta kokybės vadybos sistema ISO 9001 bei aplinkos apsaugos vadybos sertifikatas ISO 14001; gautas visų didžiausių Europos Sąjungos prekybos tinklų pripažįstamas atitikties BRC/IOP standartams sertifikatas, suteikiamas įmonėms, gaminančioms ir tiekiančioms maisto produktų pakuotę. 
Kontaktai
Sekretoriatas +370 5 2491000
Faksas +370 5 2490272
El. paštas lietpak@lietpak.lt