lt
 • LT
 • EN
 • RU
 • DE
 • SE
 • PL
 • FI

Požiūris į aplinką

Požiūris į aplinką

Suvokiame savo atsakomybę už aplinkai daromą poveikį. Tačiau gamintojai ir vartotojai šiandien sunkiai galėtų įsivaizduoti pasaulį be pakuočių. Jos išsaugo maisto produktus: jie neišbyra transportuojant, tinkamai įpakuoti – lėčiau genda ir ilgiau išlaiko gerąsias savybes. Taigi, padeda mums taupyti ir išsaugoti maistą bei kitus produktus, o tuo pačiu ir sumažinti aplinkai daromą poveikį.

Siekiame, kad mūsų produktai ir jų gamybos procesas būtų kuo draugiškesni aplinkai. Didelį dėmesį skiriame aplinkosaugai. Savanoriškai pasirenkame aplinkosaugos priemones, kurios užtikrina didesnį aplinkosaugos veiksmingumą. Į aplinkos apsaugos veiklą įsitraukę visi mūsų darbuotojai.

Nuolat siekiame, kad įmonės veikla atitiktų aplinkos apsaugos reikalavimus bei normatyvus. Mes keičiamės aplinkosaugine informacija su visomis suinteresuotomis pusėmis. Juk visa ši veikla – dėl mūsų visų švaresnio ir gražesnio pasaulio.

Ką konkrečiai mes darome?
 • Savo įmonėje įdiegėme aplinkosaugos vadybos sistemą ISO 14001.
 • Naudojame pažangius techninius sprendimus, kurie eksploatavimo ar avarijų atveju apsaugo aplinką nuo užteršimo.
 • Taupiau naudojame elektros energiją ir kitus išteklius bei pasirenkame kokybiškesnes ir aplinkosauginiu požiūriu mažiau pavojingas medžiagas ir priemones.
 • Planuojame ir koordinuojame bendrovės transporto panaudojimą, užtikriname jo techninę priežiūrą taip, kad sumažintume kuro naudojimą.
 • Įmonėje įdiegta šilumą regeneruojanti terminės oksidacijos technologija, kuri panaikina LOJ išmetimus į orą.
 • Diegiame aplinkosaugines inovacijas, susietas su atliekų rūšiavimu, jų tvarkymu bei antrinio panaudojimo naujovėmis.
Aplinkosaugos monitoringo ataskaitos